Kétpó Község Hivatalos honlapja +36 56 333 294

ketpo@ketpo.hu

Előterjesztések

2018.03.20.

Meghívó

Előterjesztés

A helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet

Előterjesztés

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2017 évi költségvetés rendelet módosítás egységes szerkezetben

Címrend1.1.sz.melléklet; 1.2.sz. melléklet; 2.1.sz. melléklet; 2.2.sz. melléklet; 3.sz. melléklet; 4.sz. melléklet; 5.sz. melléklet; 6.sz. melléklet; 7.sz. melléklet; 8.sz. melléklet; 9.1.sz. melléklet;9.2.sz. melléklet; 9.sz. melléklet; 10.1.sz. melléklet; 10.2.sz. melléklet; 10.sz. melléklet; 11.sz. melléklet; 12.sz. melléklet; 13.sz. melléklet; 14.sz. melléklet; 15.sz. melléklet; 16.sz. melléklet; 17.sz. melléklet; 18.sz. melléklet

2018.02.15.

Meghívó

Előterjesztés

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 13/2016.(XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés

Kétpó Község Polgármesterének 2018. évi cafeteria-juttatásáról

Előterjesztés

Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Kétpó Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Előterjesztés

Kétpó Község Önkormányzata 2018.évi költségvetéséről

Előzetes hatásvizsgálatRészletes indokolásRendelet;

Címlap1.1.sz. melléklet; 1.2.sz. melléklet2.1.sz. melléklet2.2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.1.sz. melléklet9.2.sz. melléklet9.sz. melléklet10.1.sz. melléklet10.2.sz. melléklet10.sz. melléklet11.sz. melléklet12.sz. melléklet13.sz. melléklet14. sz. melléklet15.sz. melléklet; 16.sz. melléklet17.sz. melléklet18.sz. melléklet

Előterjesztés

Kétpó Község Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Szabadság ütemezés

Előterjesztés

Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása

Előterjesztés

A Helyi Választási Bizottság új tag, póttagjainak megválasztásáról

Előterjesztés

VP6-19.2.1.-64-2-17 kódszámú, „ A helyi turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése” című
pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előterjesztés

VP6-19.2.1.64-4-17 kódszámú, „ A helyi lakosság életminőségének javítását célzó
tevékenységek támogatása” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előterjesztés

A DIGI Kft. által létesítendő antenna bérbeadásáról

 

2018.01.29.

Meghívó

Előterjesztés

az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének,valamint a 2018.évi nyári zárva tartási idejének meghatározása

Tájékoztatás

Előterjesztés

Bevándorlás szervező irodák létesítésének elutasításáról

Felhívás

2017.12.18.

Meghívó

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 10/2016.(VII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről szóló 6/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Tanyagondnoki beszámoló a 2016. évi tevékenységről.

Beszámoló

Kétpó Község Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről.

Kétpó 2018 éves terv

Kétpó Község Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről.

2018. munkaterv

A 2017. évi helyi adó kivetésekről, az időarányos bevételi teljesítésekről, a kintlévőségekről és a behajthatatlan követelésekről.

2017.12.14.

Meghívó

Döntés „TOP-3.2.1-15 ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’ tárgyú konstrukcióban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről.

2017.11.30.

Meghívó

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó 5411 Kétpó Ond Vezér út 16. szám alatti (HRSZ 199) ingatlan, Diákotthon állandó funkciójáról.

2017.11.10.

Meghívó

A kétpói 023/2 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlásáról.

Értékbecslés

A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00042 azonosítószámú, Kétpó Község Önkormányzati Általános Iskola és Diákotthon energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú, „A kétpói Történelmi Magyarország Emlékpark rendezvény helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

 

2017.10.31.

Meghívó

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A települési támogatásról szóló 5/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Egységes szerkezetben

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről.

KérelemÁtvételi elismervényElőzetes hatásvizsgálati lapIndokolás

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00017 azonosítószámú, A kétpói Történelmi Magyarország Emlékpark rendezvény helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárások megindításáról.

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00063 azonosítószámú, Kétpó Községi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése című projekthez kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról.

A hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről szóló 69/2017. (IX.21.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról.

 

2017.08.02.

Meghívó

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázati kiírására beérkezett pályázat bírálatáról.

Szakértői bizottság véleményeSzülői szervezetNevelőtestület,alkalmazotti közösségVéleményJegyzőkönyv

A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása.

Tájékoztató

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra vonatkozó támogatási igény benyújtásáról.

Kétpó Község Képviselő-testülete 2017. augusztus 02-i ülésére a hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekre.

 

2017.07.11.

Meghívó

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Helyi Esélyegyenlőségi Program

TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

2017.06.15.

Meghívó

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló pályázat kiírásáról

Arany János ÁMK igazgató pályázat 3 tagú bizottság létrehozása_Pályázati felhívás

A kétpói 346 hrsz-ú belterületi ingatlan megosztásáról

Melléklet

 

2017.05.31.

Meghívó

Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Beszámoló

Határozat

Beszámoló Kétpó község közrend, közbiztonsági helyzetéről

Beszámoló

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előzetes hatásvizsgálati lap

1. sz, melléklet;2. sz. melléklet;3. sz. melléklet;4.sz. melléklet;5.sz. melléklet;6. sz. melléklet;7.sz. melléklet;8.sz. melléklet;9.sz. melléklet;10.sz. melléklet;11.sz. melléklet;12.sz. melléklet

Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól

Kétpó 2016 éves Összefoglaló jelentés

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről

Beszámoló

 

2017.05.09.

Meghívó

A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről

Rendkívüli támogatás 2017. évi igénylésének benyújtásáról

2017.04.21.

 

Döntés az „Általános iskola, az iskola kiszolgáló épülete és a diákotthon tetőszerkezetének felújítása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eredményéről

Gonda Sándor c. r. főtörzszászlós, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály körzeti megbízott jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés aláírásáról

Együttműködési megállapodás; Kétpó Bérleti Szerződés

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének kezdeményezéséről és a partnerségi egyeztetés szabályairól

Melléklet;Kétpó

2017.03.20.

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) rendelete módosításához

1.sz. melléklet; 2.sz. melléklet; 3.sz.melléklet; 4.sz. melléklet; 5.sz. melléklet; 6.sz. melléklet; 7.sz. melléklet; 8.sz. melléklet

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

2017.02.28.

 

Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

 

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Címrend Kétpó Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez1.1.sz. melléklet1.2.sz. melléklet2.1.sz. melléklet2.2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.sz. melléklet9.1.sz. melléklet9.2.sz. melléklet10.sz. melléklet10.1.sz. melléklet10.2.sz. melléklet11.sz. melléklet12.sz. melléklet13.sz. melléklet14.sz. melléklet15.sz. melléklet16.sz. melléklet17.sz. melléklet18.sz. melléklet

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

 

Kétpó Község Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

 

Kétpó Község polgármesterének 2017. évi cafeteria-juttatásáról

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2017-2020.évi stratégiai ellenőrzési tervéről

 

Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása

Az EFOP 1.5.3-16 és EFOP 3.9.2-16 pályázatok benyújtásáról

1.sz. melléklet2. sz. melléklet

 

Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről

2017.01.31.

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadásáról

 

Virágné Lukács Gabriella alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének elfogadásáról

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének,valamint a 2017.évi nyári zárva tartási idejének meghatározása

Tervezett nyitva tartás

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodában dajka
létszámbővítéséről

Kérelem

 

Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú
módosításáról szóló 77/2016.(X.25.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül
helyezéséről

 

Kétpó község a Fegyvernek szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozásról

 

2017.01.20.

Meghívó

Előterjesztés

A 2017. évi startmunka program programtervezetéről

 

2017.01.05.

 

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1- 7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről

Kivonat

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.05.) önkormányzati határozata

 

2016.12.07.

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) rendelete módosításáról

1. sz. melléklet;2.sz. melléklet3. sz. melléklet4. sz. melléklet;5.sz. melléklet6.sz. melléklet;7.sz. melléklet

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

IndokolásElőzetes hatásvizsgálat

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről

MérlegNormatív állami támogatásokÖsszevont bevétel-kiadásBankszámlaegyenleg

 

A BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója

Tájékoztató az SZSZK 2016.évi működéséről

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda beszámolójának, munkatervének,továbbképzési programjának elfogadásáról

Továbbképzési program;Óvodavezetői beszámoló

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendelet
módosításáról

 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Előzetes hatásvizsgálatIndokolás;Véleményezés

 

Kétpó Község Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről

 

Kétpó Község Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről

Belső ellenőrzési terv

 

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033)
által létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és
aktiválási nyilatkozatról

1. számú melléklet2. számú melléklet;3. számú melléklet

 

2016.11.28.

 

A helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

IndokolásElőzetes hatásvizsgálat

2016.11.08.

 

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

1.sz. melléklet2 sz mellékletElőzetes hatásvizsgálatIndokolás

2016.11.02.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

IndokolásElőzetes hatásvizsgálat

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló …/2016. (……..) rendelet indokolása

 

A helyi adórendelet felülvizsgálatáról

Előzetes hatásvizsgálatIndokolás

 

A települési adóról szóló önkormányzat rendelet megalkotásáról

2016.10.25.

 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre benyújtandó
javaslatról

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú módosítása

Melléklet 1 Melléklet 2

2016.09.22.

 

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság beszámolója

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Adattáblázat:

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

A Tanyagondnoki Szolgálat 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó támogatási igény benyújtásáról

 

2016.09.12.

  1. szeptember 12-én (hétfőn) 08.00 órakor rendkívüli nyilvános ülés

Pályázati igény benyújtása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozóan

2016.08.29.

  1. augusztus 29-én (hétfőn) 12:00 órakor soron kívüli nyilvános ülés

2016. augusztus 29-i ülésére a szavazatszámláló bizottság új póttagjának megválasztásáról

2016.08.03.

  1. augusztus 03-án (szerdán) 16:00 órakor soron kívüli nyilvános ülés

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus létszámáról

2016.07.26.

2016. július 26-án (kedden) 08:00 órakor soron kívüli nyilvános ülés

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előzetes hatásvizsgálati lap

Indoklás

TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

2016.07.08.

  1. július 08-án (péntek) 07.30 órakor rendkívüli nyilvános ülés

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Előzetes hatásvizsgálati lap

Indokolás

A Vodafone bázisállomás létesítéséről

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi üzemeltetési tevékenységéről

Általános ismertető

2016.05.31.

2016. május 31-én (kedden) 16.00 órakor soros nyilvános ülés

A közterületi térfigyelő rendszerről

Indokolás

Előzetes hatásvizsgálati lap

Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló

Kétpói Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Együttműködési megállapodás

Kétpó Község Önkormányzata, másrészről Kétpói Polgárőr Egyesület

a TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus létszámáról

 

2016.05.27.

2016. május 27-én (péntek) 07.00 órakor rendkívüli nyilvános ülés

Könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése

Pályázati felhívás

a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

a VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

Kétpó település szennyvízkezelési programjáról

2016.05.11.

2016. május 11-én (szerdán) 07.00 órakor rendkívüli nyilvános ülés

Rendkívüli támogatás 2016. évi igénylésének benyújtásáról

Kétpó Község Önkormányzata háziorvosi rendelő felújításáról

Kétpó Község Önkormányzata Diákotthoni konyha előtti út felújításáról

2016.04.29.

2016. április 29-én (pénteken) 13.00 órakor soros nyilvános ülés

Kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

Indokolás

Előzetes hatásvizsgálati lap

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) rendelettel módosított 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indokolás

2015. évi beszámoló:

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.sz. melléklet10.sz. melléklet

2015. évi beszámoló módosítása

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. mellékllet

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kétpó Község Önkormányzatánál 2015. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól

Beszámoló

2016.04.26.

a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

2016.04.06.

Meghívó

2016. április 06-án (szerdán) 16.00 órakor rendkívüli nyilvános ülés

Előterjesztés

a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról

2016.03.29.

2016. március 29-én (kedden) 07.00 órakor rendkívüli nyilvános ülés

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 15. számú módosítása

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtása tárgyában

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Melléklet – Közbeszerzési terv 2016

2016.03.03.

2016. március 03-án (csütörtökön) 17.00 órakor soros ülés

Rendelet

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Költségvetési tábla

2016. évi költségvetés:

 

SZMSZ módosítása

Rendelet módosítás

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezések módosításáról

Rendelet

A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezések módosításáról

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

Szabadság ütemezés melléklet

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi cafeteria-juttatásáról

Törvényességi felhívás

Törvényességi felhívás

2016.02.12.

2016. február 12-én (pénteken) 13.00 órakor rendkívüli ülés

 

Rendelet

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2016. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Költségvetési tábla

2016 évi költségvetés

 

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 20/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésről

A kétpói 126 hrsz-ú és a 133/24 hrsz-ú, Kétpó, Béke út 11. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Az 5411 Kétpó Béke út 14.sz.(hrsz. 149) ingatlan megvásárlásáról

2016.01.28.

2016. január 28-án (csütörtök) 16.00 órakor soros ülés

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításához

Rendelet

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015. évi költségvetés 1. sz. módosítása:

 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására

A kötelező betelepítési kvótáról

2015.12.16.

2015. december 16-án (szerda) 16.30 órakor soros ülés

Kétpó Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről

2015 évi munkaterv

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

2015.12.01.

2015. december 01-én (kedd) 16.00 órakor , -rendes testületi ülés

Beszámoló

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

 

a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Éves beszámoló Mezőtúri HTP 2015

Beszámoló

a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016. január 1. napjától hatályos módosításáról

Melléklet

Térségi Esélyteremtő Programterv elfogadásáról

Tersegi Eselyteremto Programterv

Kétpó Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

Éves terv

A 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról

Rendelet

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelete Pói piac működési rendjéről

2015.11.26.

2015. november 26-án (csütörtök) 16.00 órakor,-rendkívüli testületi ülés

Rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról

2016.11.03.

2015. november 03-án (kedd) 16.00 órakor soros ülés

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Rendelet tervezet

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelethez

Rendelet

A  természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

A Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladatainak 2015. október 1. napjától történő ellátásáról

Melléklet

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusi létszámáról

Melléklet

2015.09.23.

2015. szeptember 23-án (szerda) 16.00 órakor soros ülés

 

A szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről

Pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

ÁSZF 2016

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának
eljárásrendje Általános Szerződési Feltételek a csatlakozó önkormányzatok számára

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2014.évben végzett munkájáról

Beszámoló

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2014.évben végzett munkájáról

2015.07.30.

2015. július 30-án (csütörtök) 16.00 órakor soros ülés

a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött bérleti szerződésről(051/1 hrsz.-ú ingatlanra)

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására

2015.06.29.

2015. június 29-én (hétfő) 18.00 órakor soros ülés

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről

Melléklet

Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról

Adattáblák:

Álláskeresők;Ellátások;Foglalkoztatottság;Fogyatékosok;Gyerekek;Idősek;Iskolázottság;Lakhatás;Népesség;Nők

Beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről

 

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

2015.05.28.

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Nagykunságért TVN Kft. a 2014. évi beszámolójáról és a könyvvizsgálói jelentésről

 

A GEO-LAND CONSULTING Kft a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesület részére történő támogatásáról

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra) vonatkozó igény benyújtásáról

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének……… /2015. (V. 28.) határozata a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról

 

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

2015.05.06.

Gyermek szegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tárgyában pályázat benyújtásáról

2015.04.29.

 

 

A 2014. évi költségvetés teljesítésének szöveges beszámolója

  • Rendelet
    Az önkormányzat 2014. évi beszámolójáról.

1.sz.melléklet2.sz. melléklet3.sz melléklet4.sz melléklet5.sz melléklet6.sz melléklet7.sz melléklet8.sz melléklet9.sz melléklet10.sz melléklet

A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Kétpó Község belső ellenőri 2014. éves összefoglaló jelentés

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

2015.04.22.

Tóthné Szonda Brigitta r.zászlós, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály Szabálysértési Előkészítő Csoport csoportvezetője jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Tóth Bence r.törzsőrmester, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Közrendvédelmi Alosztály járőre jutalma Rendőrség Napja alkalmából

 

2015.04.01.

 

A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet egyes rendelkezések módosításáról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról

Bérleti- üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása

Bérleti- üzemeltetési szerződés

2015.03.09.

 

Kétpó Község Művelődési Házának tetőszerkezetének megerősítéséhez támogatás

2015.02.27.

 

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéhez

1.sz. melléklet2. sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz melléklet5.sz, melléklet6.sz. melléklet7.sz.m ellékletKöltségvetési tábla

Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2014.évi beszámolója

Arany János Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolója

A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről

2015.02.12.

 

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet;7.sz. melléklet;Költségvetési tábla

A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelethez

A települési támogatásról

Az étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2015.01.27.

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítására

1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem

 

2014.12.11.

 

Kétpó Község közrend, közbiztonsági helyzetéről

Kétpó Község 2013. évi közrend- közbiztonsági bűnügyi helyzetéről, a végrehajtott intézkedésekről

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

Berettyó- Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi szakmai beszámolója

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2013.évben végzett munkájáról

Tanyagondnoki beszámoló

Kétpó Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről

Kétpó Község Képviselő- testülete 2015. évi munkaterve

Kétpó Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervéről

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve

A közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalról szóló MEGÁLLAPODÁS I. számú módosítása
(egységes szerkezetbe foglalva)

A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásáról

A Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról

Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodása

A Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsba történő delegálásról

Szándéknyilatkozat a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés ellátásáról

2014.11.06.

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelethez

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

Kérelem

2014.09.12.

 

A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.)önkormányzati rendelet módosításáról

MellékletMelléklet 2

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő- testületének 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről

Beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Túri Üzemmérnökségének Mezőtúri Üzemegysége által készített víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra szóló fejlesztési terve

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott
Támogatási Szerződés 1. számú módosításáról

1. számú melléklet;2 . számú melléklet3. számú melléklet;4. számú melléklet;5. számú melléklet

Állásfoglalás

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

ÁSZF Bursa Hungarica

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

2014.07.15.

 

a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály JNB/06/00879/2014. számú törvényességi felhívása szerint a Kétpó település hivatalos honlapja nem felel meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 1. számú mellékletének meghatározott tartalomnak.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 62/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat módosításáról

2014.06.25.

 

Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló ………………önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló ………………önkormányzati rendelet módosításáról

1. sz. melléklet2.sz, melléklet3.sz. melléklet;4.sz. melléklet;5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet

Tájékoztató

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről

A 2013. november 1-től Kétpón nyújtott Víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeletetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól

Dr. Thodory Zsolt József háziorvos vegyes körzetben történő háziorvosi feladatok ellátásáról

A KEOP 4.10.0. Energiafelújítás Pályázatról

2014.05.29.

 

 

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről

A kétpó 051/2 helyrajzi szám alatt lévő (sportpálya) ingatlan Kétpó Község Sport- és Művelődési Egyesület részére történő bérbeadására

2014.05.12.

 

Nagykunságért TVN Kft. „az Almásy tér park fejlesztése”pályázatához szükséges hitelfelvételéről

Almásy tér park fejlesztése”pályázatához támogatást megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről

NKA rendezvény (IX.Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál) pályázatához 10 % önerő biztosításáról

2014.04.30.

 

A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A köztemetőről és a temetkezésről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013. évi költségvetés teljesítésének szöveges beszámolója

Az önkormányzat 2013. évi beszámolójáról.

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet;7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.sz. melléklet10.sz. melléklet11.sz. melléklet12.sz. melléklet13.sz. melléklet;14.sz. melléklet

A 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Kétpó község belső ellenőri 2013- éves összefoglaló jelentés

A 314 hrsz.-ú ingatlan(Kétpó, Petőfi u. 11.sz. alatti ingatlan) megvásárlásáról (előterjesztés szóban)

2014.04.15.

 

Vállalkozási szerződés elfogadásáról a Tuti-Peso Kft-vel a „Kétpó Község megismertetése” című pályázathoz

Vállalkozási szerződés elfogadásáról Vincze Róbert egyéni vállalkozóval a „Játszóház” című pályázathoz

Vállalkozási szerződés elfogadásáról a Szalay Bau Kft-vel a „Pói piac kialakítása” című pályázathoz

Megállapodás elfogadásáról a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesülettel a Műfüves sportpálya” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

Megállapodás elfogadásáról a Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal a „Játszótér” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

Megállapodás elfogadásáról a Nagykunságért TVN kft-vel, az „Almásy tér park fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata
Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről /Pói Piac megvalósításához/

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata
Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről /Kétpó, műfüves sportpálya építése/

Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma Rendőrség Napja alkalmából

Varga Zoltán tűzoltó jutalma Tűzoltók Napja alkalmából

2014.04.01.

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról

Alapító okirat

Alapító okirat módosítás

Támogatás megelőlegező hitel igénybevételéről

A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél Kétpó Község Önkormányzatának számlavezetésére tett ajánlatának igénybevételéről

Kitekintő határozat

2014.02.27.

 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2013.évi beszámolója

 

A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekre

A Harangzugi I. csatorna Önkormányzati szakaszának átadásáról

A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásáról

 

Az országgyűlési képviselő választás Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztásáról

2014.02.26.

„Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

„Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról

2014.02.04.

Kétpó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 13. módosítása

Arany János Általános Művelődési Központ:

Alapító OkiratSZMSZÓvoda házirendKönyvtárhasználati szabályzat;

2013.12.10.

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításához

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásához szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításához

 

„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelethez

A rendőrség 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Berettyó- Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2013. évi szakmai beszámolója

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolója a 2012. évi munkájáról

 

Utcanév megváltoztatásáról

Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervéről

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-i jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásáról

A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének megállapítására

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásához szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről

 

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 12. módosítása

A Szolnok- Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról

Szolnok- Abony- Szajol- Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról

2013.10.31.

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról

Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Kétpó Község Önkormányzata a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kétpó községben működő vendéglátó helyekről közösségi használatú számítógépek
kitiltásáról

Utcanév megváltoztatásáról

A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Működtetésére kötött megállapodás
megszüntetéséről

 

A lakossági vízdíj átvállalásáról

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3. sz. melléklet4.sz. melléklet

 

2013.09.12.

Meghívó

Előterjesztés

A Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) számú rendelet módosításáról

Rendelet

Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beszámoló

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Határozat

Kétpó Község Képviselő-testülete – 2011.évi CXCV. tv. 87. § (1) bek. alapján – a költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz.melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet;6.sz. melléklet;7.sz. melléklet

2013.05.30.

 

Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

 

A Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés felbontásáról, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési szerződés elfogadásáról

A Kétpó belterület 340. hrsz-ú területen történő pálinkafőzde megépítéséről

A Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról

 

2013.04.30.

 

A 2/2012. (III.13.) számú az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A 2/2012. (III.13.) számú az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A 2012. évi költségvetés teljesítésének szöveges beszámolója

Az önkormányzat 2012. évi beszámolójáról

1.sz. melléklet2.sz. melléklet;3.sz. melléklet;4.sz. melléklet;5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet;9.sz. melléklet10.sz. melléklet11.sz. melléklet12.sz. melléklet13.sz. melléklet14.sz. melléklet

A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Belső ellenőri 2012. évi összefoglaló jelentés

2013.03.29.

 

A 2013. január 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó törvényességi felhívás

A 2013. január 30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó törvényességi felhívás

Arany János Általános Művelődési Központ Közkönyvtára feladatellátásáról

A 300/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

A  Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT üzletrészeinek megvásárlásáról

Alkalmi árusításról

2013.03.20.

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”.

 

2013.03.12.

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet

 

A szennyvíz tisztító-telep üzemeltetéséről

 

2013.01.20.

 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 10/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása a melléklet szerinti tartalommal

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2012. évi beszámolójáról

Arany János Általános Művelődési Központ 2012. évi beszámolója

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda Házirendjéről

 

A 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerződés megszűnésével kapcsolatos intézkedésekre

A DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról

2012.12.13.

 

a Képviselő- testület 2013. évi munkatervének megállapítására

A közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról

 

Az Önkormányzat vagyonáról szóló

Döntés a Kétpó Község Polgármesteri Hivatala megszűnéséről

2012.11.29.

Meghívó

Előterjesztés

2013. évi költségvetési koncepció

Határozat

Állásfoglalás a Mezőtúri Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséről

Melléklet

Előterjesztés

A 0273 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből állami tulajdonba adásáról

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

2012.11.14.

 

Előterjesztés tárgya: Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet6.sz.melléklet7.sz. melléklet;8.sz. melléklet9.sz. melléklet

Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szociális és kegyeleti támogatásairól

Arany János ÁMK Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait megismerésre és tudomásul vételre terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A Mezőtúr és Térsége Víziközmű Vagyonkezelő Kft. víziközmű vagyonának térítésmentes vagyonátruházásáról

Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolója a 2011. évi munkájáról

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság beszámolója a 2011. évi munkájáról

Nyílt Pályázati felhívásról a „Kétpó Községért 2012. évben „Kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások részéről szóló 44/2012.(IX.13.) önkormányzati határozat módosításáról

2012.10.19.

 

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztásáról

A rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

Kétpó Község 2011. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

A Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadásáról

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának

Beszámoló az 2011. évi adóztatásról

Kétpó Községi Önkormányzat Adóhatóságának beszámolója a 2011. évi adóztatási feladatokról

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetésről

Szociális nyári gyermekétkeztetésről

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

1. sz. melléklet2. sz. melléklet3. sz. melléklet4. sz. melléklet;5. sz. melléklet6. sz. melléklet7. sz. melléklet

Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Az Önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata közötti, a Mezőtúri Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról

7/1. sz. melléklet7/2.sz. melléklet8/1. sz. melléklet;8/2.sz. melléklet8/3.sz. melléklet8/4.sz. melléklet8/5.sz. melléklet8/6.sz. melléklet8/7.sz. melléklet8/8.sz. melléklet8/9. sz. melléklet8/10. sz. melléklet8/11. sz. melléklet5/1.sz. melléklet5/2.sz. melléklet5/3.sz. melléklet5/4.sz. melléklet5/5.sz. melléklet5/6.sz. melléklet5/7.sz. melléklet6/1.sz. melléklet6/2.sz. melléklet1. sz. melléklet2. sz. melléklet3. sz. melléklet4. sz. mellékletKétpó teljességi nyilatkozat

MegállapodásAlaprajz

A Mezőtúri Járási Hivatal kialakításához

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának szándéknyilatkozatáról

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról

2012.09.13.

 

2012. költségvetési rendeletének módosításához.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. évi beszámolójának gazdasági értékelése

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz.melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.sz. melléklet

2012. költségvetési rendeletének módosításához

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

mellékletmellékletmelléket mellékletmellékletmelléklet melléklet melléklet

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait megismerésre és tudomásul vételre terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Nyílt pályázati felhívás a “Kétpó Községért 2012. évben”  kétpói székhelyű6 telephelyű vállalakozások részére

2012.08.09.

 

Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

A közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról a plakátok ,hirdetések elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló 12/2006.(X.1) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

A helyi állattartás szabályairól szóló 11/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

A temetőről és a temetkezésről szóló 25/2005. (X.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete,valamint a módosításáról szóló 15/2009. (VIII.17.)önkormányzati rendelet és a 12/2012.(IV.13)önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása.

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 13/2006. (IX.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása

A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(VII.30.)önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 6/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról.

A helyi adókról szóló 18/2011.(XI.30.)önkormányzati rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról

Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról szóló 16/2006.(X.1) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének megállapítására

2012.06.21.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

 

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről

 

2012.05.31.

 

A helyi adókról szóló 18/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről

Tanyagondnoki beszámoló elfogadása

Beszámoló a tanyagondnoki tevékenységről

A viziközmű szolgáltatás megszervezése a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében

A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

 

2012.05.17.

 

Támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet Nonprofit Kft. által benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám:TÁMOP-6.1.2/11/3

 

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”

2012.04.20.

 

A 2011. évi költségvetés teljesítésének szöveges beszámolója

Az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról.

1sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz.melléklet7.sz. melléklet;8.sz.melléklet9.sz. melléklet10.sz. melléklet;11.sz. melléklet;12.sz. melléklet;13.sz. melléklet14.sz. melléklet

 

Kétpó Község Önkormányzatának 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Belső ellenőri 2011. éves összefoglaló jelentés

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló26/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására

Kétpó Község Önkormányzatának 6/2011. (III. 29.) önkormányzati határozatának hatályon kívül helyezéséről

Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről

Támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám:TÁMOP-6.1.2/11/3

2012.04.05.

 

Az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról

Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2008.(II.08.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat vagyonáról

1/a melléklet1/b. melléklet2. sz. melléklet

 

A nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról

 

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában

Közvilágítás feladatátvállalási szerződés

 

2012.03.09.

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1.sz. melléklet2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet6.sz. melléklet7.sz. melléklet8. sz. melléklet;9.sz. melléklet

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

2012.02.10.

 

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1.sz. melléklet;2.sz. melléklet3.sz. melléklet4.sz. melléklet5.sz. melléklet;6.sz. melléklet7.sz. melléklet8.sz. melléklet9.sz. melléklet

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének megtárgyalására

A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Arany János Általános Művelődési Központ

Szervezeti és Műközési Szabályzat1 sz melléklet2 sz melléklet3 számú melléklet4 számú melléklet

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2011. év éves beszámolójáról

Az Arany Jnásno Általános Művelődési Központ 2011. évi beszámolója