Kétpó Község Hivatalos honlapja +36 56 333 294

ketpo@ketpo.hu

Rendeletek

TISZTELT LAKOSSÁG!
A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁRRÓL SZÓLÓ 338/2011. (XII.29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN 2013. JÚLIUS 01-TŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDELETEIT IS KÖZZÉ KELL TENNI A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR HONLAPJÁN.

A 2013. JÚLIUS 01. UTÁN ALKOTOTT VAGY MÓDOSÍTOTT RENDELETEKET AZ ALÁBBI LINKEN TALÁLJÁK.

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

Az önkormányzat 2012. évi beszámolójáról

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szociális és kegyeleti támogatásairól

Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

A közterületek használatáról és rendjéről

A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról.

Az önkormányzat vagyonáról

Az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A tanyagondnoki szolgálatról 8/2009.(IV.17.) Önkormányzati rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására

A szociális alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtására

A külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

A sportról

A közművelődésről

A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről

Kétpó helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

A helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről