Kétpó Község Hivatalos honlapja +36 56 333 294

ketpo@ketpo.hu

Rendeletek

TISZTELT LAKOSSÁG!
A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁRRÓL SZÓLÓ 338/2011. (XII.29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN 2013. JÚLIUS 01-TŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDELETEIT IS KÖZZÉ KELL TENNI A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR HONLAPJÁN.

A 2013. JÚLIUS 01. UTÁN ALKOTOTT VAGY MÓDOSÍTOTT RENDELETEKET AZ ALÁBBI LINKEN TALÁLJÁK.

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

Az önkormányzat 2012. évi beszámolójáról

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól szociális és kegyeleti támogatásairól

Az allergén növényekkel kapcsolatos helyi szabályokról

A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

A közterületek használatáról és rendjéről

A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról.

Az önkormányzat vagyonáról

Az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról

A szociális alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról

Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtására

A külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányáról szóló 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

A sportról

A közművelődésről

A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről

Kétpó helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

A helyi címer és zászló alapításáról, ezek használatának rendjéről