Kétpó Község Hivatalos honlapja +36 56 333 294

ketpo@ketpo.hu

Kétpó község csapadékvíz elvezetése

1 február 2018
 február 1, 2018

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00018

A Fejlesztés szakmai tartalma:

a) A projekt célja:
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz – gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
– elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, ezen belül nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással

b) A projekt szakmai tartalma:
A projekt önállóan támogatható tevékenysége:
Kétpó község csapadékvíz elvezetésének célja a területre lehulló csapadék belterületről történő elvezetése biztosított legyen, a jelenleg lefolyástalan, belvizesedésre alkalmas területek felszámolásra kerüljenek, biztosítva ezzel a területen elhelyezkedő lakóházak védelmét.

A tervezési terület a területi jelleg szerint a családi házas övezetbe sorolható,mely az alábbi önkormányzati tulajdonú utakat foglalja magába: Felszabadulás út, Kossuth L. út, Árpád út, Almássy tér, Október 6. út, Szent László út, Béke út.  A Község ivóvízhálózattal, gáz és elektromos hálózattal ellátott, de a településen a szennyvízelvezető hálózat még nincs kiépítve. A tervezési területen az utak szilárd burkolatúak.

Tervezett beavatkozások bemutatása
A tervezett csatornaszakaszok legkisebb mérete VB. I 20/40 vagy azzal egyenértékű elem, 1265 fm hosszban. Az elem felső élétől további 15 cm magas földmeder került kialakításra annak érdekében, hogy a kapubejáróknál a fedlap felső szintje és a rendezett terepszint közötti ne legyenek nagyon eltérő szintkülönbségek.

A meglévő nyílt árkok rekonstrukciós földmunkáit a tervek szerint szükséges elvégezni a csapadékvíz lefolyása érdekében 2740 fm hosszban.

Az Almássy tér csapadékvíz elvezető árok terméskő burkolattal terveztük burkolni 452 fm hosszban.

Árpád utcában nagy mélységű beton csatorna fektetését csak zárt NA 600 módon lehetséges megoldani ( hely hiány miatt ) 115 fm hosszban.

Az Almássy tér nagy felületen vízállásos, ezért szivárgókat ( NA 100 ) terveztünk be 200 fm hosszban, melyet a burkolt csatornákba vezetünk bele.

Az Almássy téren a meglévő tó vizének szinten tartása indokolja 1 db NA 300 zsilip beépítését.

Az Árpád utca – Kossuth L. utca kereszteződésben 1 db átemelő o 3,0 m, beépítését terveztük a település terepadottságai miatt, melyből 100 fm NA 160 nyomóvezeték vezeti el a csapadékvizet a befogadó irányába.

A projekt fizikai megvalósításának ideje: 2017.10.09-2018.03.31.

Comments are closed.